Quality Innovation Award Competition

התחרות הבינלאומית לחדשנות

לוח זמנים

 הצגת מועמדויות – החל מה – 1/6/2017

הגשת מועמדות/הרשמה - עד 31/8/2017

סיום תהליך מסירת טופסי הצגת ההמצאה הסופיים – לא יאוחר מ - 30/9/2017

סיום הערכה ע"י צוות מעריכים ישראלי ובחירת הצעות לשלב הבינלאומי – עד 30/10/2017

 הענקת תעודות הוקרה לזוכים בארץ – 28-29 לנובמבר 2017, במסגרת הכנס של אי"א

סיום תהליך הערכה בתחרות בינלאומית – במהלך 12/2016

  2018 טקס הענקת תעודות הוקרה בינלאומיות – בילבאו, ארץ הבסקים, תחילת פברואר