Quality Innovation Award Competition

התחרות הבינלאומית לחדשנות

הסתיימה ההרשמה לתחרות 2017
 עיריית נתניה ובית אקשטיין
עלו לשלב הגמר הבינלאומי
אשר יתקיים בבילבאו/ספרד

 שותפים בינלאומיים

רקע התחרות

התחרות היא פרי יוזמת האיגוד הפיני לאיכות, משנת 2007, ברמה הלאומית ובחסות נשיא פינלנד. המיזם התרחב לאחר מכן לרמה בינלאומית עם הצטרפותם של איגודי איכות לאומיים נוספים. בשנת 2017 ישתתפו 13 איגודי איכות לאומיים (ראה "שותפים בינלאומיים").   בישראל נערכת התחרות בהובלת איגוד האיכות הישראלי בחסות משרד המדע והטכנולוגיה 

כיצד משתתפים

בתחרות רשאים להשתתף ארגונים שהם חברים מוסדיים באיגוד הישראלי לאיכות ו/או כאלו אשר יצטרפו לאיגוד במהלך התחרות

הארגונים יתחרו באחת מ - 8 הקטגוריות כדלקמן

Potential innovations & Startups) - For all innovations that are "still on paper" and have not been tested in the market yet

Responsible & renewable innovations - For innovations that have a clear environmental focus

Social and health care innovations - For innovations that have a clear social and health care focus

Education innovations - For innovations that have a clear education focus

Public service innovations - For innovations in the public / municipal service sector

Business innovations (Micro) – For process, product and service innovations from companies with turnover less than 2 million EUR and less than 10 employees

Business innovations (Small and Medium) - For process, product and service innovations from companies with turnover less than 50 million EUR and less than 250 employees

Business innovations (Large) - For process, product and service innovations from companies with turnover more than 50 million EUR and/or more than 250 employees


:נושא החדשנות יכול להיות כל אחד מהבאים

מידע חדש, יכולת, טכנולוגיה

מוצר חדש, שדרוג מהותי של מוצר קיים, פתרון טכנולוגי או תהליך ייצור, עיצוב חדש או מותג

שירות חדש לציבור/חברה או יישום בדרך חדשה של שירות קיים

עיצוב חדש או מותג

קונספט עסקי חדש, קונספט הפעלה, שרשרת ערך, וכו

שיטת תפעול חדשה, תפיסה ארגונית, תפיסה ניהולית

חידושים "אחראיים": רעיון או המצאה בהקשר החברתי או בהתייחס לאיכות הסביבה 


תהליך השתתפות

הגשת טופס הרשמה ראשוני, תשלום דמי השתתפות (לפי התקנון) ואשרור התקנון

בהמשך להרשמה ראשונית, הגשת טופס תיאור החדשנות המוצעת


יש להקפיד על המועדים


תהליך ההערכה

:תהליך ההערכה/שיפוט יערך בשני שלבים

במישור הלאומי: צוותי הערכה מקומיים יעריכו את הצעות המשתתפים על בסיס הטפסים המוגשים. על פי דרישת צוות ההערכה, ייתכן גם מפגש ישיר בין המעריכים ומגיש ההצעה להבהרה נוספת. צוותי ההערכה ינקדו וידרגו את הצעות המשתתפים בהתאם לקריטריונים מוגדרים. ע"פ דירוג זה תבחרנה ההצעות הזוכות במישור הלאומי

במישור הבינלאומי: מקבלי הניקוד הגבוה בכל קטגוריה במישור הלאומי יועברו להערכה ע"י צוות מעריכים בינלאומי, אשר יעריך וידרג את ההצעות אשר הוגשו מהמדינות השונות, ויבחר את ההצעות הזוכות בכל קטגוריה


הוקרת הזוכים

הוקרה במישור הלאומי

לכל המשתתפים בתחרות תוענקנה תעודות השתתפות. המובילים בכל קטגוריה יזכו בתעודות הוקרה ייחודיות (הפרסים). הזוכים בפרסים יוכרזו באופן פומבי במסגרת טקס מכובד אשר ייערך במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאיכות ב-28-29 בנובמבר 2017

הוקרה במישור הבינלאומי

כל הזוכים במישור הבינלאומי יזכו בתעודות הוקרה יוקרתיות בחתימתו של נשיא פינלנד. הזוכים בפרסים הבינלאומיים יוכרזו באופן פומבי במסגרת אירוע יוקרתי אשר ייערך בבילבאו, ארץ הבסקים, בפברואר 2018

חידוש החידושים

 ההצעה הנבחרת מכל ההצעות הזוכות במישור הבינלאומי אשר תוכרז ותוענק באירוע הבינלאומי לעיל


:לתשומת לבכם

 

!!! אין רעיון קטן מדי

פרסים בינלאומיים לשנת 2016 הוענקו בטקס אשר נערך ע"י האיגוד הצ'כי לאיכות ב – 2 לפברואר 2017, בפראג, צ'כיה 

 הזוכים מישראל הם

NovellusDX - AWARD

AccuBeat - AWARD

QualityLine - PRIZE

Bezeq - PRIZE 


    2016  לרשימת כל הזוכים


לקבלת מידע נוסף וטפסי הרשמה נא לפנות אל מרכז התחרות: שלמה ליכטנשטיין

[email protected]

טלפון: 052-3579231

 כתובתנו
האיגוד הישראלי לאיכות
רח' דרך מאיר ויסגל 2, בית סאפיינס פארק המדע רחובות, ת.ד. 4112 נס ציונה 74140

Tel. (972-8) 9365865, 9365862.

Fax. (972-8) 9365863

Website: www.isq.org.il